Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 juni
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,3 0,6
Materialinsatser 107,7 -0,2
Jordämne 110,3 2,8
Betongelement 105,1 0,4
Trästöd 98,7 -2,0
Värmeisoleringar 113,4 -2,0
Luftkonditioneringar 101,3 -1,4
Ventilationskanaler 70,6 -9,8
Styrsystem 119,4 1,4
Elcentraler 106,2 1,4
Armatur 105,6 -0,6
Hiss 96,1 -4,2
Byggområdets ytstrukturer 110,8 1,4
Armeringsstål 144,5 3,0
Konstruktionsstål 103,8 1,4
Tegel och block 109,3 -3,4
Murbruk 100,5 2,1
Hållare 110,7 -0,5
Sågvara 102,7 -2,0
Byggskivor och undertak 107,8 -2,6
Träfönster och trädörrar 109,0 -0,6
Beläggning 108,2 -2,4
Golv 91,7 -5,2
Målarfärger, tapeter och plattor 108,5 0,2
Köksinredningar och hushållsmaskiner 102,7 -1,2
Vatten- och avloppsarmatur 107,6 0,3
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,4 1,6
Värmeanläggningar 101,7 -1,1
Elarbeten 109,3 5,1
Övriga insatser 117,1 1,8

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juni 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/06/rki_2015_06_2015-07-15_tau_004_sv.html