Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, maj 2016

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 100,4 0,1 0,6
01 ARBETSINSATSER 399,8 101,1 0,2 1,6
02 MATERIALINSATSER 510,0 99,9 0,1 -0,1
02.1 OMRÅDE 41,9 100,6 -0,0 0,7
02.1.1 Jordämne 28,9 100,6 -0,1 0,6
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 100,5 0,1 0,8
02.2 HUS 242,1 98,6 0,2 -1,6
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 98,9 0,8 -1,2
02.2.2 Betongelement 54,4 99,1 0,3 -1,1
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 98,1 0,5 -2,2
02.2.4 Sågvara 36,0 98,7 0,1 -1,7
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 99,2 0,4 -0,1
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 98,3 -0,2 -2,4
02.2.7 Beläggning 14,4 97,1 0,2 -2,9
02.3 UTRYMMEN 93,3 101,3 -0,2 1,4
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 100,5 0,6 1,4
02.3.2 Ytmaterial 41,2 101,5 -0,5 1,8
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 101,4 -0,1 1,0
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 101,1 0,1 1,3
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 101,4 -0,1 1,0
02.4.2 Ventilation 28,0 100,9 1,1 0,0
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 101,5 -0,3 1,8
03 TJÄNSTER 90,2 100,0 -0,0 0,2
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 100,0 -0,0 0,3
03.1.1 Transporter 27,1 96,3 0,0 -3,4
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 98,4 0,0 -0,6
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 103,1 0,0 4,2
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 98,3 0,0 0,9
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 104,6 0,0 4,6
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 100,5 -0,3 -2,0
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 99,8 0,0 -0,6
03.2.1 Försäkringar 4,5 100,2 0,0 0,2
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 99,7 0,0 -1,0

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. maj 2016, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, maj 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2016/05/rki_2016_05_2016-06-15_tau_001_sv.html