Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Byggnadskostnadsindex 2016, november

2016
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer