Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, januari 2017

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 100,5 -0,4 0,5
01 ARBETSINSATSER 399,8 100,5 -1,3 -0,4
02 MATERIALINSATSER 510,0 100,6 0,2 1,2
02.1 OMRÅDE 41,9 101,1 -0,4 1,2
02.1.1 Jordämne 28,9 101,7 -0,6 1,9
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 100,0 0,0 -0,4
02.2 HUS 242,1 99,5 0,6 0,9
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 99,7 -0,2 0,9
02.2.2 Betongelement 54,4 102,3 1,9 2,8
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 102,7 1,4 5,4
02.2.4 Sågvara 36,0 99,1 0,3 -0,3
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 95,1 -3,0 -3,3
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 98,2 0,7 -0,2
02.2.7 Beläggning 14,4 98,2 2,2 1,6
02.3 UTRYMMEN 93,3 102,2 -0,3 1,9
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 100,9 0,7 0,9
02.3.2 Ytmaterial 41,2 102,2 0,0 0,7
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 102,7 -1,1 3,7
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 101,2 0,2 1,2
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 102,7 -1,1 3,7
02.4.2 Ventilation 28,0 98,7 -0,3 -1,3
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 102,7 0,3 2,5
03 TJÄNSTER 90,2 99,6 -0,1 1,1
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 99,6 -0,2 1,4
03.1.1 Transporter 27,1 97,3 1,1 0,1
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 99,5 -1,5 0,2
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 99,1 -2,0 2,5
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 101,4 -1,5 3,1
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 105,9 1,2 1,2
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 100,4 0,9 4,8
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 99,6 0,1 -0,9
03.2.1 Försäkringar 4,5 100,7 0,4 0,6
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 99,0 0,0 -1,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2017, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, januari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2017/01/rki_2017_01_2017-02-15_tau_001_sv.html