Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Byggnadskostnadsindex 2017, februari

2017
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer