Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 15.5.2017

Byggnadskostnaderna steg i april med 0,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i april 2017 med 0,2 procent från året innan. Priserna på materialinsatser steg med 0,9 procent medan priserna på tjänster var på föregående års nivå. Priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet sjönk däremot med 0,8 procent jämfört med april året innan. Nedgången i priserna på arbetsinsatser förklaras av att socialkostnaderna minskade jämfört med år 2016.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, april 2017

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 100,4 0,0 0,2
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 100,1 -0,3 -0,8
Materialinsatser 510 100,8 0,2 0,9
Tjänster 90 100,0 0,4 0,0
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 100,3 -0,0 0,1
Övrigt husbyggande 560 100,5 0,0 0,2

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. april 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2017/04/rki_2017_04_2017-05-15_tie_001_sv.html