Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 13.10.2017

Byggnadskostnaderna steg i september med 0,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i september 2017 med 0,1 procent från året innan. Priserna på materialinsatser steg med en procent och priserna på tjänster med 0,6 procent jämfört med september året innan. Samtidigt sjönk priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet med 1,1 procent. Nedgången i priserna på arbetsinsatser förklaras av att socialkostnaderna som arbetsgivaren betalar minskade jämfört med år 2016.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, september 2017

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000,0 100,8 -0,0 0,1
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400,0 99,8 0,0 -1,1
Materialinsatser 510,0 101,7 -0,1 1,0
Tjänster 90,0 99,9 -0,1 0,6
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440,0 100,8 -0,1 0,1
Övrigt husbyggande 560,0 100,8 -0,0 0,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (281,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2017/09/rki_2017_09_2017-10-13_tie_001_sv.html