Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, oktober 2017

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 101,2 0,5 0,1
01 ARBETSINSATSER 399,8 100,6 0,8 -1,3
02 MATERIALINSATSER 510,0 101,8 0,1 1,0
02.1 OMRÅDE 41,9 100,4 0,0 -1,4
02.1.1 Jordämne 28,9 102,1 0,0 -0,6
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 96,5 0,0 -3,5
02.2 HUS 242,1 100,8 0,2 1,1
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 100,3 -0,3 0,5
02.2.2 Betongelement 54,4 105,6 0,2 2,4
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 108,3 1,4 6,9
02.2.4 Sågvara 36,0 101,0 1,7 1,7
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 93,1 -0,4 -4,8
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 97,1 -0,4 -0,5
02.2.7 Beläggning 14,4 101,7 -0,3 4,3
02.3 UTRYMMEN 93,3 104,1 -0,0 1,3
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 102,9 1,0 1,6
02.3.2 Ytmaterial 41,2 104,1 -0,7 1,2
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 104,7 0,3 1,2
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 102,6 0,2 1,4
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 104,7 0,3 1,2
02.4.2 Ventilation 28,0 100,1 -0,9 0,3
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 104,1 0,5 1,8
03 TJÄNSTER 90,2 101,0 1,1 1,3
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 100,8 1,4 1,1
03.1.1 Transporter 27,1 99,0 -0,1 2,8
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 99,9 1,1 -1,1
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 101,9 4,4 0,8
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 103,9 0,7 0,9
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 105,9 0,0 1,2
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 97,3 0,5 -1,9
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 102,2 0,0 2,8
03.2.1 Försäkringar 4,5 100,7 0,0 0,4
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 102,9 0,0 3,9

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. oktober 2017, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2017/10/rki_2017_10_2017-11-15_tau_001_sv.html