Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 15.2.2018

Byggnadskostnaderna steg i januari med 1,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i januari 2018 med 1,4 procent från året innan. Priserna på materialinsatser steg med 2,1 procent, priserna på arbetsinsatser med 0,4 procent och priserna på tjänster med 2,1 procent jämfört med januari året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2018

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000,0 101,9 0,3 1,4
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400,0 101,0 0,4 0,4
Materialinsatser 510,0 102,7 0,1 2,1
Tjänster 90,0 101,7 0,6 2,1
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440,0 102,0 0,2 1,6
Övrigt husbyggande 560,0 101,8 0,3 1,3

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2018/01/rki_2018_01_2018-02-15_tie_001_sv.html