Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, september 2019

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 104,4 0,1 0,8
01 ARBETSINSATSER 399,8 103,4 -0,0 1,6
02 MATERIALINSATSER 510,0 105,7 0,2 0,4
02.1 OMRÅDE 41,9 97,5 -3,7 -2,7
02.1.1 Jordämne 28,9 101,3 -5,1 -3,4
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 89,1 -0,0 -1,0
02.2 HUS 242,1 107,1 0,9 0,2
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 102,9 -0,4 2,0
02.2.2 Betongelement 54,4 113,8 2,6 -2,4
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 110,7 0,1 -0,1
02.2.4 Sågvara 36,0 109,3 0,0 -2,4
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 99,3 0,2 1,1
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 104,3 1,3 2,7
02.2.7 Beläggning 14,4 106,7 0,4 2,2
02.3 UTRYMMEN 93,3 106,7 -0,0 0,7
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 104,5 0,2 1,4
02.3.2 Ytmaterial 41,2 106,7 -0,3 1,2
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 107,8 0,1 -0,1
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 104,8 0,2 1,5
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 107,8 0,1 -0,1
02.4.2 Ventilation 28,0 104,9 -0,3 2,3
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 105,6 0,4 1,4
03 TJÄNSTER 90,2 102,3 -0,1 0,0
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 102,0 0,0 0,0
03.1.1 Transporter 27,1 107,2 0,0 5,4
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 96,4 0,0 -2,6
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 94,5 0,0 -6,8
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 97,7 0,0 -5,1
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 111,1 0,0 1,2
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 98,9 0,0 2,6
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 103,8 -0,3 -0,3
03.2.1 Försäkringar 4,5 103,2 0,1 1,2
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 104,1 -0,5 -0,9

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2019, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2019/09/rki_2019_09_2019-10-15_tau_001_sv.html