Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2022, februari

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, november 2019

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 104,4 0,0 0,3
01 ARBETSINSATSER 399,8 104,0 0,0 0,9
02 MATERIALINSATSER 510,0 104,9 0,1 -0,4
02.1 OMRÅDE 41,9 97,3 -0,6 -2,2
02.1.1 Jordämne 28,9 101,0 -0,8 -3,3
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 89,2 0,0 0,6
02.2 HUS 242,1 105,1 0,2 -1,3
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 102,9 0,6 0,8
02.2.2 Betongelement 54,4 108,8 0,0 -6,6
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 109,0 -0,2 -1,5
02.2.4 Sågvara 36,0 106,9 -0,3 -4,4
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 98,3 -0,7 -1,1
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 103,3 1,0 4,3
02.2.7 Beläggning 14,4 106,1 -0,3 1,5
02.3 UTRYMMEN 93,3 107,2 -0,1 1,2
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 104,3 0,1 0,2
02.3.2 Ytmaterial 41,2 106,7 0,0 1,7
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 109,0 -0,3 1,1
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 105,1 0,1 0,7
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 109,0 -0,3 1,1
02.4.2 Ventilation 28,0 104,5 -0,0 2,2
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 106,0 0,2 0,4
03 TJÄNSTER 90,2 103,2 0,0 1,2
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 103,1 0,0 1,4
03.1.1 Transporter 27,1 107,0 0,0 4,2
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 97,3 0,0 -1,6
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 96,7 0,0 -2,2
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 96,5 0,0 -6,0
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 111,1 0,0 1,2
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 103,7 0,2 6,9
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 103,8 -0,0 -0,1
03.2.1 Försäkringar 4,5 103,2 -0,0 1,1
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 104,1 0,0 -0,6

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Eetu Toivanen 029 551 3331, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2019, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, november 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2019/11/rki_2019_11_2019-12-13_tau_001_sv.html