Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, maj 2020

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 103,4 -0,7 -0,5
01 ARBETSINSATSER 399,8 101,9 -1,8 -0,4
02 MATERIALINSATSER 510,0 104,7 -0,0 -0,7
02.1 OMRÅDE 41,9 100,6 0,0 0,3
02.1.1 Jordämne 28,9 107,7 1,8 2,5
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 84,9 -4,7 -5,3
02.2 HUS 242,1 103,7 0,3 -2,7
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 104,1 1,7 2,1
02.2.2 Betongelement 54,4 105,8 1,5 -6,6
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 108,9 0,5 -2,1
02.2.4 Sågvara 36,0 106,6 0,6 -3,4
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 97,3 2,8 -2,7
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 100,0 -2,3 -2,2
02.2.7 Beläggning 14,4 105,9 -1,9 -0,3
02.3 UTRYMMEN 93,3 107,2 -0,6 0,1
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 103,8 -0,3 -0,5
02.3.2 Ytmaterial 41,2 106,8 -0,6 0,0
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 109,2 -0,7 0,6
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 106,1 -0,3 2,1
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 109,2 -0,7 0,6
02.4.2 Ventilation 28,0 104,7 0,3 1,1
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 107,5 -0,4 2,6
03 TJÄNSTER 90,2 103,1 0,0 0,5
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 102,9 0,0 0,6
03.1.1 Transporter 27,1 107,8 0,0 1,7
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 95,6 0,0 -2,1
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 93,0 0,0 -2,3
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 97,1 0,0 -2,3
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 117,6 0,0 5,8
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 101,7 -0,0 -0,2
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 103,8 -0,0 -0,3
03.2.1 Försäkringar 4,5 103,4 -0,0 0,3
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 104,0 0,0 -0,6

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 2.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. maj 2020, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/05/rki_2020_05_2020-12-02_tau_001_sv.html