Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2022, februari

Publicerad: 2.12.2020

Korrigerat offentliggörande 06/2020: Byggnadskostnaderna sjönk i juni med 0,3 procent från året innan

Uppgifter i byggandskostnadsindexet har korrigerats från maj 2020 till oktober 2020. Mera information i nyheten .

Enligt Statistikcentralen minskade byggnadskostnaderna i juni 2020 med 0,3 procent från året innan. Priserna på tjänster steg med 0,5 procent och priserna på materialinsatser steg med 0,4 jämfört med juni året innan. Arbetskostnaderna sjönk med 1,4 procent från året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2020

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 103,6 0,2 -0,3
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 101,9 -0,0 -1,4
Materialinsatser 510 105,1 0,4 0,4
Tjänster 90 103,0 0,0 0,5
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 103,7 0,2 -0,5
Övrigt husbyggande 560 103,6 0,2 -0,2

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 2.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juni 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/06/rki_2020_06_2020-12-02_tie_001_sv.html