Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, februari

Publicerad: 15.12.2020

Byggnadskostnaderna sjönk i november med 0,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk byggnadskostnaderna i november 2020 med 0,3 procent från året innan. Arbetskostnaderna sjönk med 1,2 procent. Priserna på materialinsatser steg med 0,4 procent och priserna på tjänster med 0,1 procent jämfört med året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

På nedgången i arbetskostnaderna inverkar lägre pensionsförsäkringsavgifter för arbetsgivare inom den privata sektorn. Pensionsförsäkringsavgifterna sänktes tillfälligt på grund av coronapandemin från maj 2020 till slutet av året.

Byggnadskostnadsindex 2015=100, november 2020

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 104,1 0,1 -0,3
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 102,7 0,0 -1,2
Materialinsatser 510 105,2 0,2 0,4
Tjänster 90 103,3 0,0 0,1
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 104,2 0,1 -0,4
Övrigt husbyggande 560 104,0 0,0 -0,2

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/11/rki_2020_11_2020-12-15_tie_001_sv.html