Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, januari 2021

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 105,1 1,2 0,6
01 ARBETSINSATSER 399,8 105,1 2,3 0,8
02 MATERIALINSATSER 510,0 105,4 0,5 0,5
02.1 OMRÅDE 41,9 100,1 -0,4 2,9
02.1.1 Jordämne 28,9 107,3 -0,6 6,3
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 84,4 0,0 -5,4
02.2 HUS 242,1 104,4 1,0 -0,1
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 102,0 -0,3 -1,4
02.2.2 Betongelement 54,4 104,3 -0,9 -2,6
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 109,6 0,7 0,4
02.2.4 Sågvara 36,0 114,0 5,2 8,3
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 97,3 1,9 -1,6
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 100,4 0,8 -2,7
02.2.7 Beläggning 14,4 108,7 0,4 3,6
02.3 UTRYMMEN 93,3 107,9 0,3 0,1
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 103,7 0,1 -0,3
02.3.2 Ytmaterial 41,2 107,4 -0,2 0,0
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 110,3 0,8 0,4
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 107,0 0,2 1,3
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 110,3 0,8 0,4
02.4.2 Ventilation 28,0 104,7 -0,2 -0,3
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 108,3 0,1 1,4
03 TJÄNSTER 90,2 103,6 0,3 -0,3
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 103,1 0,3 -0,8
03.1.1 Transporter 27,1 106,3 -0,4 -0,7
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 90,3 -0,2 -7,4
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 97,3 0,3 2,0
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 88,4 -2,8 -9,3
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 118,4 0,7 0,7
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 103,7 3,8 -2,0
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 106,4 -0,0 2,5
03.2.1 Försäkringar 4,5 111,3 -0,0 7,6
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 104,0 0,0 -0,0

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2021, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, januari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2021/01/rki_2021_01_2021-02-15_tau_001_sv.html