Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, maj

Tabellbilaga 2. Bostadsbyggande 2015=100, januari 2021

  Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 Totalindexet för bostadsbyggande 1000 107,5 1,4 1,9
01 Nybyggnad av bostadsbyggnader 400 106,1 1,3 1,5
01.1 Bostadssmåhus 150 106,1 1,6 1,9
01.2 Flervåningsbostadshus 250 106,1 1,2 1,2
02 Reparationsbyggande av bostadsbyggnader 600 108,4 1,5 2,2
02.1 Bostadsreparation av bostadsbyggnader 240 109,2 0,6 1,4
02.2 Byggnadsreparation av bostadsbyggnader 360 107,9 2,0 2,7
02.2.1 Byggnadsreparation av bostadssmåhus 180 109,2 2,3 3,4
02.2.2 Byggnadsreparation av flervåningsbostadshus 180 106,6 1,7 2,0

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2021, Tabellbilaga 2. Bostadsbyggande 2015=100, januari 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2021/01/rki_2021_01_2021-02-15_tau_002_sv.html