Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.5.2021

Byggnadskostnaderna steg i april med 2,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i april 2021 med 2,0 procent från året innan. Kostnaderna för materialinsatser ökade med 2,8 procent och arbetskostnaderna med 1,4 procent. Priserna på tjänster sjönk med 0,1 procent från året innan. Av varorna blev särskilt trävaror och stålkonstruktioner dyrare.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, april 2021

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 106,2 0,5 2,0
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 105,2 -0,2 1,4
Materialinsatser 510 107,7 1,2 2,8
Tjänster 90 102,9 -0,6 -0,1
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 106,4 0,7 2,2
Övrigt husbyggande 560 106,1 0,4 1,8

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (290,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. april 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2021/04/rki_2021_04_2021-05-14_tie_001_sv.html