Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.8.2021

Den snabba prisstegringen gällande byggmaterial fortsatte i juli

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i juli 2021 med 5,8 procent från året innan. Kostnaderna för materialinsatser ökade med 8,3 procent och arbetskostnaderna med 3,5 procent från året innan. Priserna på tjänster steg med 1,2 procent.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, juli 2021

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 109,7 1,5 5,8
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 105,5 0,0 3,5
Materialinsatser 510 113,9 2,7 8,3
Tjänster 90 104,0 0,9 1,2
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 110,4 1,9 6,5
Övrigt husbyggande 560 109,1 1,2 5,3

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juli 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2021/07/rki_2021_07_2021-08-13_tie_001_sv.html