Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, september

Byggnadskostnadsindex 2021, augusti

2021
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer