Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, december

Byggnadskostnadsindex 2021, oktober

2021
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer