Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

3. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-7/2009* 1-7/2008 1-7/2009* 1-7/2008 1-7/2009* 1-7/2008
Hela landet 22 078 31 774 12 598 17 829 3 133 4 080
Fasta Finland 21 930 31 535 12 498 17 667 3 086 4 021
Nyland 5 660 6 963 4 338 5 335 130 214
Huvudstadsregion 3 907 4 843 3 531 3 978 9 9
Östra Nyland 244 590 131 290 56 64
Egentliga Finland 2 026 2 731 929 1 588 267 374
Satakunta 708 1 139 317 484 141 131
Egentliga Tavastland 532 1 417 295 568 76 120
Birkaland 1 968 2 732 978 1 855 210 262
Päijänne-Tavastland 688 937 548 751 139 161
Kymmenedalen 797 1 175 236 288 116 141
Södra Karelen 458 764 207 369 130 169
Södra Savolax 565 727 186 321 290 415
Norra Savolax 959 1 636 453 647 165 246
Norra Karelen 639 737 366 546 151 156
Mellersta Finland 1 207 1 466 875 822 234 280
Södra Österbotten 1 275 2 037 456 730 77 98
Österbotten 1 387 1 317 540 437 154 163
Mellersta Österbotten 361 720 148 205 32 57
Norra Österbotten 1 420 2 635 1 106 1 719 229 294
Kajanaland 268 801 106 175 127 153
Lappland 768 1012 283 537 362 523
Åland 147 239 100 162 47 59

Källa: Beviljade byggnadslov, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.09.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. juli 2009, 3. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/07/rl_2009_07_2009-09-25_tau_003_sv.html