Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 9.4.2014

Anskaffningar via finansieringsleasing 2,0 miljarder år 2013

År 2013 uppgick anskaffningarna via finansieringsleasing till 2,0 miljarder euro. Anskaffningarna minskade med 4 procent jämfört med året innan. Finansieringsleasinghyrorna uppgick till 1,2 miljarder euro, dvs. 3 procent mer än år 2012. Försäljningen av leasingobjekt uppgick till 632 miljoner euro i de finansiella leasingföretagen, dvs. försäljningen minskade med 9 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

Anskaffningar och hyror via finansieringsleasing 1999–2013, miljoner euro

Anskaffningar och hyror via finansieringsleasing 1999–2013, miljoner euro

Den största gruppen finansieringsobjekt var IT- och annan kontorsutrustning, som utgjorde 34 procent av leasinganskaffningarna år 2013. De näst största grupperna utgjordes av fordon med en andel på 33 procent samt maskiner och apparater inom industrin med en andel på 15 procent.

Av näringsgrenarna var de mest betydande användarna av finansieringsleasing handel, transport och magasinering samt industri, mätt med leasinghyror. Sammanlagt stod de här tre näringsgrenarna för mer än hälften av alla leasinghyror. Sett efter sektor var den klart mest betydande användaren av finansieringsleasing icke-finansiella företag och bostadssamfund, som betalade 84 procent av alla leasinghyror.

I Finland bedrev 21 företag aktivt finansiell leasing år 2013 och av dem var 8 kreditinstitut och 13 andra företag. De mest betydande aktörerna var dock kreditinstituten, som erhöll 85 procent av hyrorna för den finansiella leasingen.


Källa: Finansieringsleasing 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Olavi Savolainen 09 1734 3303, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2013/rlea_2013_2014-04-09_tie_001_sv.html