Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2018

Andelen fall av familjevåld och våld i nära relationer minskar mellan gifta par och sambor

Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet offer för familjevåld och våld i nära relationer, som kommit till myndigheternas kännedom, till 8 300 år 2017, vilket är 5,4 procent färre än året innan. Av offren för familjevåld och våld i nära relationer var 68,1 procent kvinnor. Av de misstänkta var 77,8 procent män. Av familjevåld och våld i nära relationer var 37,1 procent våld mellan gifta par och sambor.


Källa: Brott och tvångsmedel 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, kimmo.haapakangas@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Familjevåld och våld i nära relationer 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/15/rpk_2017_15_2018-05-31_tie_001_sv.html