Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.6.2019

Totalt 76,5 procent av de vuxna offren för familjevåld och våld i nära relationer var kvinnor

Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet offer för partnervåld och våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom till 9 900 år 2018. Detta är 3,6 procent fler än året innan. Av antalet fall av familjevåld och våld i nära relationer där vuxna är offer var hälften mellan gifta par och sambor. Av de vuxna offren var 76,5 procent kvinnor. Av alla offren var 24,4 procent minderåriga.


Källa: Brott och tvångsmedel 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, kimmo.haapakangas@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Familjevåld och våld i nära relationer 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2018/15/rpk_2018_15_2019-06-06_tie_001_sv.html