Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2021, 3:e kvartalet

Brott och tvångsmedel 2020, 1:a kvartalet

2020
1:a kvartalet
Offentliggöranden