Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2021, 3:e kvartalet

Publicerad: 14.7.2020

Antalet misshandelsfall på restauranger halverades i början av året

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari– juni 2020 kännedom om totalt 232 900 brott mot strafflagen, vilket är 19 400 fall (9,1 procent) fler än under motsvarande period år 2019. Antalet egendomsbrott som kom till kännedom uppgick till 107 500, vilket är 8,5 procent fler än året innan. Antalet anmälda misshandelsfall på restauranger var 52,2 procent färre än året innan.


Källa: Brott och tvångsmedel 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 14.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 2:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2020/02/rpk_2020_02_2020-07-14_tie_001_sv.html