Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 19.1.2021

Antalet egendomsbrott ökade med 16,9 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under år 2020 kännedom om totalt 537 700 brott mot strafflagen, vilket är 84 900 fall (18,8 procent) fler än år 2019. Antalet egendomsbrott som kom till kännedom uppgick till 252 500, vilket är 16,9 procent fler än året innan. Drygt 19 000 utpressningsbrott och 21 000 fall av spridande av information som kränker privatlivet anmäldes.


Källa: Brott och tvångsmedel 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 4:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2020/04/rpk_2020_04_2021-01-19_tie_001_sv.html