Publicerad: 30.6.2020

Passagerartrafiken på järnvägarna minskade med 21 procent under första kvartalet 2020

Under första kvartalet 2020 reste 17,7 miljoner passagerare på järnvägarna i Finland, dvs. 21 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet personkilometer i tågtrafiken var totalt 1 098 miljoner. Detta var en minskning med 6 procent från motsvarande kvartal året innan. På basis av personkilometrar minskade antalet passagerare mer inom närtrafiken än inom fjärrtrafiken.

Antal passagerare i passagerartrafiken på järnvägarna åren 2016–2020 efter kvartal

Antal passagerare i passagerartrafiken på järnvägarna åren 2016–2020 efter kvartal

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Matti Kokkonen 029 551 3770, Nico Maunula 029 551 3526, sami.lahtinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (110,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.06.20020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. 01 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/2020/01/rtie_2020_01_2020-06-30_tie_001_sv.html