Publicerad: 30.12.2020

Antalet resor inom persontrafiken på järnväg minskade med 35 procent under tredje kvartalet 2020

Under tredje kvartalet 2020 uppgick antalet resor inom persontrafiken på järnvägarna i Finland till totalt 14,8 miljoner, vilket var 35 procent färre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet personkilometer i tågtrafiken var totalt 774 miljoner. Detta var en minskning med 38 procent från motsvarande kvartal året innan.

Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016–2020 efter kvartal

Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016–2020 efter kvartal

Under januari-september 2020 uppgick antalet resor inom persontrafiken till totalt 44,4 miljoner, vilket var 34 procent färre än året innan. Under januari-september 2020 var antalet personkilometer inom tågtrafiken totalt 2 231 miljoner, vilket var en minskning med 38 procent från året innan.

Under tredje kvartalet 2020 transporterades totalt 9,3 miljoner ton gods på järnvägarna i Finland. Godstransportarbetet inom järnvägstrafiken uppgick till totalt 2,4 miljarder tonkilometer.

På grund av ändringar i statistikföringen är järnvägstrafikens godstransportarbete fr.o.m. år 2020 inte helt jämförbara med uppgifterna från tidigare år.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Matti Kokkonen 029 551 3770, Nico Maunula 029 551 3526, sami.lahtinen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (153,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.12.20020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/2020/03/rtie_2020_03_2020-12-30_tie_001_sv.html