Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2006

Kraftigare ökning av hushållens finansiella förmögenhet år 2005

Hushållens finansiella förmögenhet ökade i fjol med 15,5 miljarder euro. Av tillväxten bestod 8 miljarder av värdeökningen av placeringar som i finansräkenskaperna bokförs som kapitalvinst. Tillväxten var ännu kraftigare bara år 1999, då de finansiella tillgångarna ökade med rentav 23 miljarder euro i takt med de stigande aktiekurserna. I slutet av år 2005 var totalt 175 miljarder euro placerade i finansiell förmögenhet. Andelen aktier och andelar uppgick till 62 miljarder euro.

Under år 2005 ökade hushållen sina placeringar i synnerhet i fondandelar. I fondandelarna strömmade hushållens pengar för nästan 3 miljarder euro mer än i inlösen, vilket klart överskrider siffran för det tidigare rekordåret år 2000. Också liv- och pensionsförsäkringssparandets popularitet var alltjämt stark. Däremot sålde hushållen oftare bort noterade aktier än de skaffade nya. Insättningarna ökade, men deras relativa andel av de finansiella tillgångarna fortsatte att minska. Anskaffning och inlösning (försäljning) av finansiella tillgångar beskrivs i finansräkenskaperna av finansiella transaktioner som bokförs till nettobelopp.

År 2005 tog hushållen nya lån som med 8 miljarder euro översteg de gamla lån som amorterades. Totalt uppgick hushållens lån i slutet av året till 68 miljarder euro och övriga skulder till 7 miljarder euro. Hushållens finansiella ställning visade fortfarande ett underskott då placeringarna i finansiell förmögenhet stannade på en lägre nivå än kredittagningen.

Förändring av hushållens finansiella tillgångar 1997-2005, miljarder euro

Källa: Finansräkenskaper 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341,rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar:Meddelande i samband med offentliggörandet

Vid Statistikcentralen framställs finansräkenskaperna för alla sektorer bara på årsnivå, men uppgifter om offentliga samfund och inhemska, noterade aktier erhålls också på kvartalsnivå.

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 27.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2005/rtp_2005_2006-10-27_tie_001_sv.html