Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj.EUR

Instrument År
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Finansobjekt totalt 132 661 146 741 158 124 178 011 195 362 201 643 185 557 206 801 224 974 217 722
Sedlar och mynt 1 439 1 668 1 964 2 487 2 538 3 037 3 336 3 899 3 938 4 724
Överförbar inlåning 34 686 37 465 39 602 41 778 42 137 42 921 45 324 55 019 40 323 41 705
Övrig inlåning 10 617 10 538 10 216 13 143 14 431 20 050 25 226 16 562 35 145 38 539
Masskuldebrevslån 1 376 1 390 2 480 2 857 4 251 3 330 3 783 4 860 6 205 6 196
Finansiella derivat 0 0 176 283 388 142 30 0 31 18
Lån 471 575 626 771 1 046 143 317 92 0 0
Noterade aktier 15 269 17 625 18 700 22 617 26 987 27 114 15 021 22 982 29 312 21 280
Icke noterade aktier 29 475 34 693 36 678 39 693 41 773 39 650 38 765 42 324 46 498 46 063
Fondandelar 4 912 6 573 8 992 12 930 17 639 18 056 9 115 12 778 14 439 11 601
Försäkringstekniska reserver 29 080 31 596 33 812 37 314 39 859 42 184 39 646 42 795 43 653 41 993
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 5 336 4 618 4 878 4 138 4 313 5 016 4 994 5 489 5 430 5 603

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011, Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_001_sv.html