Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj.EUR

Instrument År
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Finansobjekt totalt 194 882 210 886 214 297 223 708 244 621 270 621 292 319 279 090 312 221 314 493
Sedlar, mynt och inlåning 12 000 16 184 14 030 12 496 13 570 17 271 22 261 21 987 27 892 26 754
Penningmarknadsinstrument 2 366 2 176 3 199 2 761 2 926 1 651 1 864 2 134 3 930 3 213
Masskuldebrevslån 8 006 5 010 3 250 2 719 2 293 1 324 1 523 1 443 2 650 2 110
Finansiella derivat 1 768 1 582 2 392 1 991 1 672 3 073 5 509 3 483 3 841 5 548
Lån 65 719 74 470 74 561 71 084 70 650 79 450 87 811 76 406 81 726 82 163
Noterade aktier 10 324 9 125 7 128 8 768 9 678 9 462 4 587 8 300 10 734 8 141
Icke noterade aktier 56 160 60 707 63 295 70 609 81 034 90 311 103 807 105 143 116 285 121 608
Andra ägarandelar 315 347 388 509 848 724 748 930 1 919 1 230
Fondandelar 2 449 3 730 4 442 5 525 6 930 6 732 1 685 2 684 4 517 4 109
Försäkringstekniska reserver 2 190 2 260 2 432 2 298 2 550 1 875 1 845 1 824 1 880 2 069
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 33 585 35 295 39 180 44 948 52 470 58 748 60 679 54 756 56 847 57 548

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011, Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_005_sv.html