Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-finansiella företag, milj.EUR

Instrument År
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Finansobjekt totalt 370 638 382 422 393 018 444 663 493 427 561 716 475 271 481 311 531 931 491 374
Penningmarknadsinstrument 2 370 3 278 3 361 4 711 4 956 5 369 4 188 4 562 4 728 5 224
Masskuldebrevslån 16 026 15 732 16 012 17 140 17 426 17 269 17 024 22 060 23 533 22 730
Finansiella derivat 803 1 439 1 529 2 163 1 363 1 422 5 000 3 956 3 742 6 335
Lån 99 392 104 284 110 356 111 217 123 066 139 865 173 444 158 027 166 657 169 401
Noterade aktier 132 723 126 817 124 106 160 041 183 990 224 286 98 450 118 521 142 269 94 825
Icke noterade aktier 74 539 81 561 85 595 92 701 100 603 107 303 107 634 110 532 120 413 123 628
Andra ägarandelar 12 280 15 005 15 765 17 169 17 189 16 902 17 532 16 259 16 647 17 093
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 32 505 34 306 36 294 39 521 44 834 49 300 51 999 47 394 53 942 52 138
Finansiella nettotillgångar -175 756 -171 536 -178 721 -220 955 -248 806 -291 095 -182 952 -202 221 -219 710 -176 881

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011, Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-finansiella företag, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_006_sv.html