Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj.EUR

Sektor År
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Icke-finansiella företag -175 756 -171 536 -178 721 -220 955 -248 806 -291 095 -182 952 -202 221 -219 710 -176 881
Bostadssamfund -11 831 -11 866 -11 364 -11 291 -11 238 -11 350 -11 542 -12 718 -13 640 -13 959
Centralbanken 4 585 4 445 4 230 5 018 4 680 4 439 4 826 5 781 6 567 6 740
Depositionsbanker 786 848 1 002 -43 -813 70 345 551 729 4 840
Penningmarknadsfonder 0 0 0 0 0 0 0 2 29 0
Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering 467 335 209 243 455 522 270 371 93 2 362
Övriga finansinstitut -2 117 -3 035 -4 821 -5 858 -5 741 -2 282 -1 871 -3 887 -391 -3 906
Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 245 194 284 660 859 1 295 -1 190 -3 178 -706 -1 175
Försäkringsföretag och pensionsfonder 1 531 892 542 2 027 3 386 1 787 302 -51 350 1 293
Staten -28 957 -23 858 -20 055 -11 773 -3 043 2 806 -10 822 -15 026 -21 563 -34 231
Lokalförvaltning 4 813 4 386 3 835 3 361 3 835 3 520 2 584 1 135 1 302 1 429
Arbetspensionsanstalter 67 133 73 506 85 416 98 849 111 898 121 271 102 922 120 499 135 520 133 429
Övrig socialföräkring 1 998 1 913 1 872 1 803 2 390 2 818 2 407 1 691 1 914 1 776
Hushåll 79 929 87 776 89 166 99 030 104 543 101 022 76 257 93 360 105 317 91 515
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 7 553 8 144 9 719 12 694 14 153 13 085 9 192 12 851 14 700 11 925
Utlandet 49 621 27 856 18 686 26 235 23 442 52 092 9 272 840 -10 511 -25 157

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011, Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_007_sv.html