Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Netto finansiella transaktioner per sektor, milj.EUR

Sektor År Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Finansiella transaktioner, netto
Icke-finansiella företag och bostadssamfund 2008 33 252 29 284 -3 968
2009 -6 892 -11 708 -4 816
2010 11 182 15 361 4 179
2011 -278 3 178 3 456
Centralbanken 2008 6 540 6 873 333
2009 4 283 4 449 166
2010 8 092 8 725 633
2011 51 469 51 481 12
Andra monetära finansinstitut 2008 33 635 32 714 -921
2009 13 213 14 522 1 309
2010 56 517 56 224 -293
2011 80 834 81 435 601
Övriga finansinstitut 2008 -5 338 -4 313 1025
2009 8 468 8 170 -298
2010 5 249 6 565 1 316
2011 -1 971 -1 850 121
Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 2008 184 -269 -453
2009 -158 -285 -127
2010 48 757 709
2011 365 443 78
Försäkringsföretag och pensionsfonder 2008 1 207 1 349 142
2009 2 890 2 629 -261
2010 1 893 1 440 -453
2011 829 1 112 283
Offentlig sektor 2008 688 8 753 8 065
2009 13 573 8 758 -4 815
2010 11 602 6 158 -5 444
2011 7 771 5 736 -2 035
Hushåll 2008 8 651 4 473 -4 178
2009 4 178 7 541 3 363
2010 6 242 5 506 -736
2011 6 494 5 377 -1 117
Utlandet 2008 28 280 27 235 -1 045
2009 31 756 36 594 4 838
2010 65 682 65 876 194
2011 56 011 54 638 -1 373

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011, Tabellbilaga 8. Netto finansiella transaktioner per sektor, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_008_sv.html