Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.EUR

Sektor Instrument År
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Icke-finansiella företag och bostadssamfund Finansiella transaktioner, netto 5 017 8 195 3 716 644 -588 223 -3 968 -4 816 4 179 3 456
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 7 472 6 456 8 249 4 975 6 416 3 978 1 224 6 388 8 730 2 509
Statistisk skillnad 2 455 -1 739 4 533 4 331 7 004 3 755 5 192 11 204 4 551 -947
Finansiella företag och försäkringsföretag Finansiella transaktioner, netto 1 951 -938 185 310 908 180 126 789 1 912 1 102
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 1 359 -215 295 1 024 1 178 723 1 937 1 150 689 1 496
Statistisk skillnad -592 723 110 714 270 543 1 811 361 -1 223 394
Offentlig sektor Finansiella transaktioner, netto 5 643 3 217 3 748 3 462 6 782 9 370 8 065 -4 815 -5 444 -2 035
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 5 992 3 635 3 449 4 235 6 761 9 601 8 066 -4 680 -5 011 -1 766
Statistisk skillnad 349 418 -299 773 -21 231 1 135 433 269
Hushåll Finansiella transaktioner, netto -2 336 -224 -2 854 -907 -3 334 -3 040 -4 178 3 363 -736 -1 117
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -2 751 -2 561 -2 505 -4 863 -6 912 -6 849 -5 658 501 -1 532 -4 494
Statistisk skillnad -415 -2 337 349 -3 956 -3 578 -3 809 -1 480 -2 862 -796 -3 377
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Finansiella transaktioner, netto 866 28 993 734 -239 -542 1 000 641 -105 -26
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 303 221 245 366 392 247 408 225 105 231
Statistisk skillnad -563 193 -748 -368 631 789 -592 -416 210 257
Utlandet Finansiella transaktioner, netto -11 141 -10 278 -5 788 -4 243 -3 529 -6 191 -1 045 4 838 194 -1 373
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -12 375 -7 536 -9 733 -5 737 -7 835 -7 700 -5 977 -3 584 -3 055 1 967
Statistisk skillnad -1 234 2 742 -3 945 -1 494 -4 306 -1 509 -4 932 -8 422 -3 249 3 340

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011, Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_009_sv.html