Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.7.2012

Uppsvinget för hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte under första kvartalet 2012

Uppsvinget för hushållens finansiella nettotillgångar som började under sista kvartalet 2011 fortsatte också under första kvartalet år 2012. Hushållens finansiella nettotillgångar ökade med 5,1 procent. Den viktigaste orsaken till ökningen finner i börskurserna som i slutet av mars 2012 låg på en högre nivå än i slutet av år 2011. Den fortsatta ökningen av låntagandet ökade däremot hushållens skulder. Hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av första kvartalet 2012 till 95,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Hushållens skuldsättning fortsatte att öka. Jämfört med situationen i slutet av år 2011 var ökningen 1,2 miljarder euro, vilket innebar att skuldbeståndet steg till 127,4 miljarder euro. I och för sig har skuldernas tillväxttakt stadigt avtagit under de senaste tre kvartalen. Då hushållens skulder ökade med en takt på 2 procent under andra kvartalet år 2011, var ökningen under första kvartalet 2012 bara en procent.

I slutet av mars 2012 hade börskurserna återhämtat sig från nivån i slutet av år 2011, vilket återspeglade sig i en ökning av kapitalvinster från hushållens innehav av noterade aktier. Också nettoplaceringarna i aktier ökade under första kvartalet 2012. Genom samverkan av dessa faktorer steg värdet av hushållssektorns noterade aktier med nästan 15 procent. Samma utveckling syntes också i fondandelarna, där ökningen var nästan 10 procent. Hushållens insättningar vände däremot svagt nedåt, för första gången sedan tredje kvartalet 2009. Insättningarna minskade med 0,7 procent till 79,7 miljarder euro. I och med att övriga förändringar var ganska måttfulla, svarade börskursernas förändring för den största delen av ökningen av hushållens finansiella nettotillgångar.

Företagen ökade sin skuldfinansiering med 4,0 miljarder euro, men de ökade också sina insättningar med 1,8 miljarder euro. Skuldfinansieringen i sektorn steg för första gången över nivån 200 miljarder euro, till 203,1 miljarder euro. I slutet av första kvartalet 2012 översteg företagens skulder de finansiella tillgångarna med 192,2 miljarder euro.

I uppgifterna om finansräkenskaper gjordes i början av år 2012 en ändring av klassificeringen av penningmarknadsfonder. I och med att definitionen av penningmarknadsfonder ändrades klassificeras en betydande del av penningmarknadsfonderna som placeringsfonder, vilket syns i motsvarande nivåförändringar i balansräkningarna i sektorerna i fråga.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 09 1734 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/01/rtp_2012_01_2012-07-20_tie_001_sv.html