Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År/Kvartal
2011/I 2011/II 2011/III 2011/IV 2012/I 2012/II 2012/III 2012/IV
Finansobjekt totalt 523 276 516 836 496 320 496 544 513 862 510 401 512 226 516 215
Penningmarknadsinstrument 4 737 5 333 6 203 5 424 5 616 6 116 5 835 4 927
Masskuldebrevslån 23 494 23 684 23 675 24 023 26 240 27 156 30 598 33 332
Finansiella derivat 3 012 3 371 5 965 6 366 5 665 6 683 6 479 5 117
Lån 162 087 168 615 169 841 170 717 173 387 179 835 178 933 173 675
Noterade aktier 137 915 120 902 94 439 94 894 107 089 92 021 96 257 102 534
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 139 953 142 523 143 924 144 601 145 645 144 895 143 754 148 399
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 52 078 52 408 52 273 50 519 50 220 53 695 50 370 48 231
Finansiella nettotillgångar -217 149 -206 265 -182 377 -180 197 -194 749 -187 708 -186 850 -188 817

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/04/rtp_2012_04_2013-04-12_tau_001_sv.html