Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År/Kvartal
2012/I 2012/II 2012/III 2012/IV 2013/I 2013/II
Finansobjekt totalt 517 224 502 871 505 449 510 073 532 054 532 857
Penningmarknadsinstrument 5 616 6 116 5 835 4 927 5 891 5 935
Masskuldebrevslån 26 122 26 945 30 338 33 181 33 915 33 429
Finansiella derivat 5 665 6 683 6 479 5 117 3 897 4 965
Lån 174 854 174 210 173 481 172 638 173 887 175 250
Noterade aktier 107 089 92 021 96 257 102 534 104 313 101 663
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 144 508 143 143 139 778 140 611 159 201 160 432
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 53 370 53 753 53 281 51 065 50 950 51 183
Finansiella nettotillgångar -194 680 -180 751 -180 325 -180 582 -204 831 -209 650

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/02/rtp_2013_02_2013-10-09_tau_001_sv.html