Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument  
2012/II 2012/III 2012/IV 2013/I 2013/II 2013/III 2013/IV 2014/I 2014/II 2014/III
Finansobjekt totalt 496 100 499 359 508 339 516 315 518 045 538 384 542 078 544 388 559 588 563 932
Penningmarknadsinstrument 6 233 5 952 5 042 4 417 6 070 5 994 4 846 6 099 6 243 5 703
Masskuldebrevslån 23 699 24 666 26 246 28 136 27 924 29 529 29 694 27 904 26 640 31 045
Lån 168 380 167 443 167 635 168 823 169 496 167 010 163 125 163 689 170 573 169 598
Noterade aktier 92 006 96 241 102 518 104 351 101 704 120 842 127 385 126 129 133 785 135 299
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 143 900 143 772 151 604 153 996 156 430 158 981 161 639 163 081 166 230 167 321
Finansiella derivat 6 679 6 475 5 114 3 894 4 961 4 336 3 679 3 688 3 816 3 011
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 55 203 54 810 50 180 52 698 51 460 51 692 51 710 53 798 52 301 51 955
Finansiella nettotillgångar -182 286 -180 585 -186 346 -197 789 -199 985 -217 573 -220 987 -219 512 -234 900 -250 411

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/03/rtp_2014_03_2014-12-23_tau_001_sv.html