Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AF0 Finansobjekt totalt 181 232 197 513 204 187 186 063 202 922 224 548 217 309 233 315 254 439 261 562
AF21 Sedlar och mynt 2 509 2 255 2 704 2 978 3 468 3 938 4 735 5 239 5 469 6 069
AF22 Överförbar inlåning 33 316 32 870 32 573 32 275 38 813 40 327 41 706 46 183 49 793 53 071
AF29 Övrig inlåning 21 799 23 321 30 348 38 325 32 514 35 145 38 538 34 019 30 018 26 281
AF3 Penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån 2 849 4 354 4 147 3 603 4 288 5 293 4 941 5 633 7 151 8 865
AF4 Lån 655 672 0 0 0 0 0 0 0 0
AF511 Noterade aktier 22 750 27 133 27 234 14 771 23 014 30 024 21 906 25 101 29 389 29 194
AF512 Icke noterade aktier 29 730 31 790 29 733 28 216 32 143 33 801 33 912 40 121 50 028 51 429
AF519 Andra ägarandelar 9 963 9 983 10 188 10 627 10 647 12 636 12 127 11 525 13 159 13 883
AF52 Fondandelar 13 233 18 009 18 217 9 115 12 779 15 463 12 541 14 912 16 424 18 786
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 40 030 42 564 44 118 41 179 39 749 42 500 41 311 44 609 46 777 47 934
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 264 277 142 30 36 31 18 1 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 4 134 4 285 4 783 4 944 5 471 5 390 5 574 5 972 6 231 6 050

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_001_sv.html