Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AF0 Finansobjekt totalt 6 538 6 954 6 510 4 978 7 686 6 331 4 197 2 258 3 359 -892
AF21 Sedlar och mynt 787 -254 449 274 490 470 797 504 230 600
AF22 Överförbar inlåning 2 271 -445 -296 -298 6 542 2 305 1 401 4 402 3 511 3 192
AF29 Övrig inlåning 1 146 1 522 7 027 7 977 -5 811 1 912 3 391 -4 505 -3 998 -3 726
AF31 Penningmarknadsinstrument -7 28 202 -203 21 16 -13 -7 0 -20
AF32 Masskuldebrevslån 385 1 481 -228 919 878 293 -273 586 980 339
AF4 Lån 29 18 -672 0 0 0 0 0 0 0
AF511 Noterade aktier -311 10 -1 071 450 2 275 692 615 912 182 -2 062
AF512 Icke noterade aktier -2 016 -701 -1 042 -1 277 -1 047 -1 482 -933 -1 960 -664 -506
AF519 Andra ägarandelar 129 128 57 78 41 60 0 16 51 0
AF52 Fondandelar 2 610 3 675 528 -4 058 2 263 206 -1 460 911 1 188 1 249
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 2 257 1 337 1 061 949 1 508 1 940 560 1 001 1 620 194
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter -742 155 495 167 526 -81 112 398 259 -152

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_003_sv.html