Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AF0 Finansobjekt totalt 443 455 492 895 562 576 468 440 474 374 527 330 491 939 506 027 551 891 558 522
AF31 Penningmarknadsinstrument 6 315 5 925 6 673 5 107 6 298 4 307 5 424 5 217 4 824 4 403
AF32 Masskuldebrevslån 15 186 17 264 17 494 10 810 16 093 23 532 22 937 27 814 31 888 28 716
AF4 Lån 110 611 120 653 138 142 171 373 155 327 160 504 168 033 169 573 178 834 171 760
AF511 Noterade aktier 160 025 183 973 224 270 98 442 118 507 142 260 94 879 102 518 127 628 135 879
AF512 Icke noterade aktier 92 198 100 043 106 689 107 037 109 801 125 203 126 983 131 747 137 611 145 641
AF519 Andra ägarandelar 16 860 16 872 16 516 17 109 15 873 16 167 13 574 13 868 16 087 13 619
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 2 931 3 567 3 742 5 837 4 381 4 121 6 362 5 114 2 412 4 373
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 39 329 44 598 49 050 52 725 48 094 51 236 53 747 50 176 52 607 54 131
Finansiella nettotillgångar -218 631 -247 536 -289 750 -171 609 -191 787 -213 811 -172 068 -178 009 -224 149 -231 455

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_006_sv.html