Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -218 631 -247 536 -289 750 -171 609 -191 787 -213 811 -172 068 -178 009 -224 149 -231 455
S112 Bostadssamfund -11 264 -11 431 -11 360 -11 605 -12 937 -13 757 -14 111 -14 068 -13 925 -13 827
S121 Centralbanken 2 792 5 071 4 950 5 393 5 933 8 567 6 971 10 213 5 909 7 561
S1221 Inlåningsbanker 1 646 1 101 1 751 827 -59 313 10 458 7 023 1 394 3 339 3 766
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut -856 -524 -563 590 -428 -6 786 -1 047 191 460 860
S123 Penningmarknadsfonder -32 -33 38 433 186 180 135 56 0 -39
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -239 -434 -882 -970 -1 415 -556 147 -221 -299 -248
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -4 065 -4 110 163 -7 643 -13 248 -5 242 -8 602 -7 357 -10 519 -9 756
S128 Försäkringsföretag -277 821 -824 -1 918 2 219 3 117 3 207 4 282 3 663 2 806
S129 Pensionsinstitut -963 -909 -687 -919 -725 508 257 -165 -682 4
S1311 Staten -11 843 -3 114 2 736 -10 894 -15 101 -22 862 -40 216 -47 845 -49 044 -59 150
S1313 Lokalförvaltning 3 278 3 649 3 331 2 358 887 981 1 038 -1 422 -2 488 -2 665
S13141 Arbetspensionsanstalter 98 980 112 154 121 621 103 194 120 840 135 901 133 815 147 172 158 303 170 361
S13149 Övriga socialskyddsfonder 1 672 2 134 2 432 2 135 1 350 1 532 1 389 2 593 2 763 2 342
S14 Hushåll 101 370 105 828 102 942 76 397 89 189 103 915 90 149 99 606 117 682 119 777
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 498 14 034 13 097 9 306 12 591 14 685 11 841 12 483 16 427 16 632
S2 Utlandet 25 934 23 299 51 005 4 925 61 760 -16 828 -19 929 -28 902 -7 439 -6 968

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_007_sv.html