Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR

Sektor/År Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner netto
S11 Icke-finansiella företag 2011 9 644 7 564 -2 080
2012 6 443 1 050 -5 392
2013 9 730 -419 -10 149
2014 -1 776 6 450 8 226
S121+S122+S123 Monetära finansinstitut 2011 134 699 130 606 -4 092
2012 17 546 21 800 4 254
2013 -72 917 -70 887 2 030
2014 10 963 8 338 -2 625
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 2011 -1 945 -1 882 63
2012 6 462 8 637 2 175
2013 5 003 6 030 1 027
2014 5 119 5 784 665
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2011 1 214 1 449 235
2012 1 192 1 949 757
2013 2 802 2 330 -472
2014 4 432 8 873 4 441
S13 Offentlig sektor 2011 7 939 5 625 -2 314
2012 10 442 6 209 -4 233
2013 9 633 5 244 -4 388
2014 5 667 -1 832 -7 500
S14 Hushåll 2011 6 559 4 197 -2 361
2012 6 648 2 258 -4 389
2013 3 198 3 359 161
2014 4 827 -892 -5 719
S2 Utlandet 2011 53 398 64 537 11 139
2012 24 886 30 931 6 044
2013 -21 916 -8 889 13 027
2014 11 737 16 077 4 340

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_008_sv.html