Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR

Sektor/Instrument År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
S11 Icke-finansiella företag Financiella transaktioner netto 681 -232 1 382 -8 121 -5 839 6 962 -2 080 -5 392 -10 149 8 226
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 6 042 7 139 4 779 1 204 7 924 9 772 3 330 4 264 4 352 5 402
Statistisk skillnad 5 361 7 371 3 397 9 325 13 763 2 809 5 410 9 656 14 501 -2 824
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag Financiella transaktioner netto 908 2 718 -1 564 -1 414 -830 223 -4 319 8 574 1 435 733
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 266 189 92 1 768 849 -133 234 1 019 74 275
Statistisk skillnad -642 -2 529 1 656 3 182 1 679 -356 4 553 -7 555 -1 361 -458
S13 Offentlig sektor Financiella transaktioner netto 3 429 6 671 9 374 8 074 -4 755 -5 528 -2 314 -4 233 -4 388 -7 500
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 4 260 6 781 9 570 8 090 -4 583 -4 904 -1 999 -4 240 -5 145 -6 832
Statistisk skillnad 830 110 196 15 172 624 315 -6 -756 668
S14 Hushåll Financiella transaktioner netto -4 462 -4 894 -3 203 -3 439 3 422 -208 -2 361 -4 389 161 -5 719
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -4 811 -6 317 -6 459 -5 608 30 -1 375 -3 589 -4 557 -2 727 -3 531
Statistisk skillnad -348 -1 423 -3 255 -2 169 -3 392 -1 166 -1 227 -167 -2 888 2 188
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Financiella transaktioner netto 692 -210 -836 1 078 438 -142 -63 -604 -85 -80
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -23 -62 -159 -43 -461 -478 -650 -40 -459 -467
Statistisk skillnad -715 148 677 -1 121 -899 -335 -586 564 -374 -387
S2 Utlandet Financiella transaktioner netto -1 248 -4 053 -5 152 3 821 7 565 -1 305 11 139 6 044 13 027 4 340
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -5 463 -7 034 -7 794 -5 470 -3 850 -2 882 2 674 3 554 3 399 4 289
Statistisk skillnad -4 214 -2 980 -2 641 -9 291 -11 415 -1 576 -8 465 -2 490 -9 628 -51

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_009_sv.html