Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2014, md. EUR

Sektor Tillgångar
Bostäder, Övriga byggnader och anläggningar Maskiner, inventarier och vapensystem Övriga anläggningstillgångar Lagerstockar och värdeföremål Mark Finansiella tillgångar Skulder Nettotillgångar
S1 Totala ekonomin 540 79 38 85 193 1 702 1 695 943
S11 Icke-finansiella företag 172 61 28 41 39 329 574 95
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 0 0 1 . 0 827 822 7
S13 Offentlig sektor 97 12 9 2 35 265 154 267
S14 Hushåll 259 4 0 42 115 262 142 540
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 1 0 0 4 19 2 34

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2014, md. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_010_sv.html