Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År/Kvartal
2013/I 2013/II 2013/III 2013/IV 2014/I 2014/II 2014/III 2014/IV 2015/I 2015/II
Finansobjekt totalt 519 533 520 189 541 924 551 118 551 867 560 605 564 208 572 740 600 136 591 500
Penningmarknadsinstrument 5 891 5 935 5 864 4 824 6 077 6 238 5 692 4 460 4 354 4 581
Masskuldebrevslån 27 714 28 358 29 121 31 888 29 312 27 950 28 801 27 965 29 965 27 983
Lån 177 964 177 954 177 954 177 954 177 878 177 110 177 908 178 407 186 080 191 920
Noterade aktier 104 204 101 506 120 616 127 628 126 153 133 785 135 299 135 836 155 919 142 416
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 146 677 149 248 151 628 153 805 156 201 158 028 159 975 165 612 165 245 165 143
Finansiella derivat 3 891 4 958 4 334 2 412 3 688 3 816 3 545 5 024 4 165 2 834
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 53 192 52 230 52 407 52 607 52 558 53 678 52 988 55 436 54 408 56 623
Finansiella nettotillgångar -199 444 -199 151 -215 083 -224 328 -226 322 -240 660 -245 951 -241 546 -258 460 -247 096

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/02/rtp_2015_02_2015-09-30_tau_001_sv.html