Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, milj. EUR

Instrument År/Kvartal
2014/I 2014/II 2014/III 2014/IV 2015/I 2015/II 2015/III 2015/IV 2016/I
Finansobjekt totalt 553 905 560 136 570 989 585 061 604 589 595 151 585 375 603 288 613 733
Penningmarknadsinstrument 6 077 6 238 5 692 4 458 4 354 4 564 4 160 3 910 4 594
Masskuldebrevslån 29 438 28 098 27 474 27 518 27 639 27 502 27 900 28 390 30 190
Lån 177 878 179 060 180 818 182 364 186 424 187 854 189 397 191 011 193 428
Noterade aktier 126 153 133 785 135 299 135 836 155 919 142 323 126 789 150 065 150 725
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 158 073 155 762 165 122 175 039 170 454 170 401 174 789 171 781 174 723
Finansiella derivat 3 688 3 816 3 545 4 735 4 793 4 090 4 027 3 416 3 818
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 52 598 53 377 53 039 55 111 55 006 58 417 58 313 54 715 56 255
Finansiella nettotillgångar -224 796 -238 215 -243 324 -239 468 -262 903 -256 288 -239 765 -252 828 -252 767

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/01/rtp_2016_01_2016-06-30_tau_001_sv.html