Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2015/IV 2016/I 2016/II 2016/III 2016/IV 2017/I 2017/II 2017/III 2017/IV
Skulder totalt 624 627 624 571 622 397 633 601 634 934 656 183 663 046 677 247 654 273
Penningmarknadsinstrument 4 544 5 334 4 962 4 481 3 424 4 093 4 732 4 739 3 769
Masskuldebrevslån 32 680 33 026 32 177 31 928 31 676 28 172 28 016 27 035 26 177
Lån 211 825 208 399 204 975 201 541 198 118 210 993 207 002 207 998 206 968
Noterade aktier 148 656 149 953 151 205 164 743 169 714 174 562 185 209 197 654 177 600
Onoterade aktier och andra ägarandelar 166 151 166 228 166 263 168 019 171 667 180 175 179 954 181 787 182 130
Finansiella derivat 3 410 5 568 6 067 6 193 5 186 1 486 1 508 1 418 1 470
Övriga skulder 57 361 56 063 56 748 56 696 55 149 56 702 56 625 56 616 56 159
Finansiella nettotillgångar -248 928 -241 292 -243 090 -254 872 -249 624 -261 680 -269 605 -279 466 -258 690

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/04/rtp_2017_04_2018-03-28_tau_001_sv.html